Marta Roig
Lectura, infància i biblioteques
Àlbums il·lustrats

Seleccions i continguts a mida

Seleccions bibliogràfiques i de recursos:

  • Que siguin la base d’una activitat.
  • Que permetin ampliar o iniciar el fons d’una biblioteca infantil (personal, pública o escolar).
  • Que ajudin a aprofundir sobre un tema que és efemèride, del qual es fa una xerrada, etc.
  • Que ajudin famílies o els responsables de biblioteca (pública o escolar) a mantenir-se al dia de les millors novetats.
  • Que…

Es realitzen a mida i es poden encarregar aïlladament o com un servei periòdic (un cop al trimestre, dos cops l’any, cada mes, etc.).

Continguts a mida:

Per a espais de divulgació, premsa, blogs educatius o culturals i materials de promoció de la lectura.