Marta Roig
Lectura, infància i biblioteques
Logotip de les Jornades. Sobre fons verd i amb un llibre volador.

Organització de les 5es Jornades de Biblioteques Escolars (03/2013)

Les 5es Jornades de Biblioteques escolars van celebrar-se els dies 5 i 6 de març de 2013, a la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona.

El COBDC, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca Bescolar van ser-ne les entitats organitzadores.

En coordinació amb totes elles i els membres del Comitè Assessor, la meva responsabilitat va ser la de dirigir-les des de la Secretaria Tècnica. Durant uns 5 mesos vaig treballar intensament per gestionar els espais, la infraestructura tècnica, la comunicació, la logística, l’atenció als ponents i participants i l’equip de voluntaris.

De la programació van destascar les experiències de les pròpies biblioteques escolars en els àmbits de la competència informacional i els serveis 2.0 i l’aplaudida conferència de la professora universitària i directora de la Institució de les Lletres Catalanes Laura Borràs. La resta de conferències van assolir una puntuació d’entre el 3,3 al 3,9 en una escala de 5, sent 1 el valor més baix i 5 el valor més alt.

L’organització general va rebre una valoració de 4,5 punts i quant a de difusió va tenir molt bona recepció tot el contingut publicat al blog.  Les Jornades també van aconseguir una presència destacable a la plataforma Twitter i en nombrosos blogs i webs de professionals i institucions vinculades a les biblioteques escolars. 

Tot i ser la primera vegada que organitzava unes Jornades d’aquestes dimensions (278 assistents), el balanç final va ser molt positiu. En totes les fases vaig aprendre moltíssim de l’expertesa de la gent que m’envoltava i vaig tenir sempre llibertat per fer propostes i aportar l’amor, la cura i la creativitat que m’agrada posar en tot allò que m’encarreguen.

Sempre hi ha coses per millorar, però sento que es va percebre el valor del treball que vaig desenvolupar. Em queda un bon gust de boca i  moltes ganes de repetir.

Deixa-hi el teu comentari