Marta Roig
Lectura, infància i biblioteques
Parada de llibres

Assessorament i coordinació de projectes

Generar idees i aconseguir que es duguin a la pràctica, es consolidin i creixin. Aquest és l’objectiu d’aquest servei pensat per acompanyar d’una manera personalitzada tots aquells que vulguin impulsar o reorientar els seus projectes vinculats a la lectura, la infància i les biblioteques.

En funció de la necessitat es determina una metodologia i un nombre de reunions concret que permeti articular:

Petites accions de millora centrades en temes molt específics (l’espai, el fons, les activitats, etc.).

Plans estratègics a curt, mitjà i llarg termini que dotin de contingut la feina diària, estableixin objectius clars, reparteixin responsabilitats i perioditzin l’evolució del projecte.

En la majoria de casos el mètode de treball preveu un procés inicial de diagnòstic que també pot ser entès com un procés d’innovació amb valor per si mateix i que, per tant, pot convertir-se en el centre i objectiu de la intervenció.

Per a la implementació de les línies de treball es proposa seguir el mètode de la cocreació. Aquest sistema permet integrar tots els agents i implicar-los en el repte d’imaginar i construir solucions als nostres reptes.