Marta Roig
Lectura, infància i biblioteques
Al final d'un passadís de prestatgeries de la biblioteca, dos nois estudien, asseguts en una taula.

Visites escolars per a la Biblioteca de Caja Madrid (2007-2008)

Per encàrrec de l’empresa Taleia, l’any 2007 vaig dissenyar les visites escolars que s’havien de desenvolupar els anys posteriors a la biblioteca que Caja Madrid tenia a la plaça de Catalunya.

Partint de la feina feta per Glòria Durban a la biblioteca escolar dels jesuïtes del Clot, que havia conegut en la meva estada de pràctiques, vaig elaborar un programa seqüencial d’activitats que ajudés els infants a descobrir la biblioteca i a formar-se com a usuaris.

Les activitats es van pensar al voltant de tres eixos o objectius generals:

 • Conèixer la biblioteca i saber accedir als recursos que ofereix.
 • Conèixer les possibles fonts d’informació i els diversos suports documentals.
 • Conèixer les estratègies bàsiques per afrontar un procés de cerca amb èxit.

Totes les propostes, a més a més comptaven amb una metodologia basada en:

 • El treball en equip.
 • L’aprenentatge per descobriment.
 • El joc.

La possibilitat d’executar-les personalment durant els dos cursos següents em va permetre veure com funcionaven a la pràctica i fer-hi petits retocs fins a aconseguir uns resultats òptims.

A continuació llisto els títols de cadascuna de les visites:

Per als alumnes d’educació infantil:

 • La biblioteca, un espai ple de sorpreses (P3, P4).
 • Explorant la biblioteca (P4, P5).

 Per als alumnes d’educació primària:

 • Les claus del saber (coneixement general), a partir de 1r.
 • El codi secret (classificació decimal universal), a partir de 2n.
 • La paraula misteriosa (diccionaris), a partir de 3r.
 • El país desconegut (atles), a partir de 4t.
 • El misteri del professor Paideia (enciclopèdies), a partir de 4t.
 • Les paraules perdudes (catàleg), a partir de 5è.

Veure altres entrades relacionades

Deixa-hi el teu comentari