Marta Roig
Lectura, infància i biblioteques
Grup de 10 infants asseguts amb els seus boscos i follets de conte.

Extraescolar de lectura en família (2012-13)

No és habitual una extraescolar de lectura a les escoles, ni ho és que sigui una activitat a la qual s’apuntin pares, mares i fills per gaudir de forma compartida, ni tan sols el fet que sigui cada 15 dies.

Tampoc no ho és fer hores del conte en una aula d’informàtica situada al soterrani de l’escola i amb llibres prestats per la biblioteca pública.

Tot i això, aquesta activitat extraescolar de lectura compartida que les famílies i l’escola han acabat anomenant simplement “Contacontes”, va ser una gran experiència. Al llarg de tot el curs 2012-13 vaig poder regalar històries i moments de lectura entre pares i fills a una desena de famílies de l’Escola Joan Roca.

La idea va sorgir del director del centre que tenen al carrer de Guipúscoa, arran d’una xerrada que vaig anar a fer-hi per un Sant Jordi. He de dir que inicialment l’escola n’estava més convençuda que jo mateixa. Sabia que una activitat d’aquest tipus i amb una periodicitat tan elevada demanava un esforç i jo no tenia clar poder-hi dedicar el temps que requeria.

La valoració global que en faig ara és positiva i m’emociona saber que les experiències de lectura emotives i diverses que hi vaig oferir es van poder percebre com a experiències de valor, inspiradores i de qualitat.

Tot i això, em poso deures! De cara a noves edicions m’agradaria tenir més cura de la selecció, lliurar bibliografies a les famílies perquè puguin tornar a les històries de cada sessió i replantejar algunes de les activitats de creació.

Una altra cosa que estaria bé incorporar-hi és una petita avaluació comparada a l’inici i al final del curs sobre les competències lectores dels nens que hi participen respecte de la resta de companys de l’aula i una avaluació sobre el canvi d’hàbits lectors que les sessions puguin comportar en el si de la família. Això ens ajudaria a veure com l’assistència a aquesta activitat empeny els infants en el seu procés de formació com a lectors.

Aquesta avaluació hauria de ser complementaria, és evident, de la de satisfacció que tinguin en relació amb l’activitat els infants, les famílies i el centre, i això no és menys important. O hi ha algun avenç acadèmic que prevalgui per sobre del desig d’un infant a llegir i que li llegeixin?

Deixa-hi el teu comentari